Souřadnice a kontexty divadla

Title: Souřadnice a kontexty divadla
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2006, vol. 55, iss. Q9, pp. 197-198
Extent
197-198
  • ISSN
    1214-0406
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie. Uspořádal Jan Roubal; přeložili Jitka Ludvová et al. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. 162 s. ISBN 80-7008-189-9.