Monografie režisérské osobnosti

Author: Scherl, Adolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 158-161
Extent
158-161
  • ISSN
    1212-3358
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Srba, Bořivoj. Umění režie: k tvůrčí metodě režiséra Miloše Hynšta: tři teatrologické studie. 1. vyd. Brno: JAMU, 1996. 351 s., [66] s. obr. příl. Acta musicologica et theatrologica; sv. 2. ISBN 80-85429-23-3.
Document