Vztahy a jejich proměny ve strukturálním prostoru dramatu

Variant title
Relations and their transformations in the structural space of drama
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. [115]-124
Extent
[115]-124
  • ISSN
    1212-3358
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document