Robotické performance : Proces

Title: Robotické performance : Proces
Variant title
Robotical performance : The Trial
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2005, vol. 54, iss. Q8, pp. [57]-75
Extent
[57]-75
  • ISSN
    1214-0406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek je věnován interpretaci robotické performance Proces autorů Louise-Philippa Demerse a Billa Voma, která původně vznikla jako součást představení Zulu Time (1999-2001) skupiny Ex Machina Roberta Lepage. Nezbytným úvodem k interpretaci tohoto zvláštního divadelního tvaru je jeho zasazení do kontextu současného umění inspirovaného nejnovějšími technologiemi, konkrétně do oblasti tzv. robotického umění, a z historické perspektivy do linie uměleckých směrů 20. století, reflektujících vývoj technologií (přesněji strojů) a inspirujících se jimi.
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazovou přílohu na s. 74-75.