Téma apokalypsy v jednoaktových hrách Sama Sheparda

Variant title
The apocalyptic theme in Sam Shepard's one-act plays
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. [101]-111
Extent
[101]-111
  • ISSN
    1214-0406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document