Výměny symbolů, aneb, Německé divadlo v Praze mezi válkami, národy a kulturami

Variant title
Exchange of symbols, or, The German Theater in Prague between wars, nations and cultures
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. [139]-151
Extent
[139]-151
  • ISSN
    1214-0406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document