"No reiser me heimanfrå" : om reisemotivet i Tarjei Vesaas' roman Sandeltreet

Author: Maxová, Pavla
Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2011, vol. 16 [25], iss. 1-2, pp. [19]-33
Extent
[19]-33
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Article
Language
Norwegian
License: Not specified license
Abstract(s)
This paper focuses on the motif of the travel in the 1933 novel Sandeltreet by the Norwegian writer Tarjei Vesaas. Vesaas' literary works are usually divided in two groups, the early psychological one and the later symbolist one, with the novel Kimen representing a turning point between the two. Chronologically, Sandeltreet belongs to the earlier group, but the symbolic weight of the central motif connects it to his later career. Throughout the novel, the travel serves, among other things, as a richly developed metaphor for both life and death. There are many allusions to the medieval Norwegian visionary poem – Draumkvedet. The motif of the travel is analyzed in relation to the particular characters in the novel and in the context of the scholarship on Vesaas' poetry.
Document
References:
[1] Vesaas, Tarjei. Sandeltreet. I: Skrifter i samling, band 6, Det Norske Samlaget, Oslo, 1988, s. 9–109.

[2] Draumkvædet. I: Bø, Gudleiv – Myhren, Magne. Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Novus Forlag, Oslo, 2002, s. 7–12.

[3] Andersen, Per Thomas. Norsk litteratuhistorie. Universitetsforlaget, Oslo, 2003.

[4] Becker, Udo. The Continuum Encyclopedia of Symbols. Continuum, New York, 1992.

[5] Bø, Gudleiv. "Draumkvedet i dag?" I: Bø, Gudleiv – Myhren, Magne. Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Novus Forlag, Oslo, 2002, s. 13–48.

[6] Gimnes, Steinar. "Ved den vanskelege vegen". Mot-skrift, hefte 1&2, 1988, s. 32–47.

[7] Gimnes, Steinar. "'Tid' og 'tilvere' i Tarjei Vesaas' roman Sandeltreet (1933)". I: Gimnes, Steinar (red.). Kunstens fortrolling. Nylesingar av Tarjei Vesaas' forfattarskap. LNU, Cappelen, s. 23–42.

[8] Mascetti, Manuela Dunn. Sangen om Eva. Hva mytene forteller om kvinnen. C. Huitfeldt Forlag, 1991.

[9] Myhren, Magne. "Draumkvædet i ny tekstoppsetjing". I: Bø, Gudleiv – Myhren, Magne. Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Novus Forlag, Oslo, 2002, s. 49–95.

[10] Smith, Evans Lansing. The Hero Journey in Literature. University Press of America, Lanham, 1997.

[11] Solstad, Dag. "Mors stille arm/ når langt utover/ gravkammeret i Vinje./ I sol,/ toreslag/ og frost." I: Heggelund, Kjell – Skjønsberg, Simen – Vold, Helge (red.). Forfatternes Litteraturhistorie, bind 3, Gyldendal, Oslo, 1981.

[12] Ulven, Tor. "Hjem til det ukjente". café Existens, hefte 3/4, 1988, s. 77–87.

[13] Vesaas, Olav. Løynde land. Ei bok om Tarjei Vesaas. Cappelen, Oslo, 1995.