Strings, oppositions, metrics

Title: Strings, oppositions, metrics
Variant title:
  • Řetězce, opozice, metrika
Source document: Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. [7]-17
Extent
[7]-17
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto příspěvku se věnujeme některým otázkám, spojeným s pojmem hrubé metriky, tj. takové metriky, jakou použijeme na vyjádření vzdálenosti mezi řetězci fonémů a s tím spojenými otázkami opozic mezi řetězci vůbec. Článek souvisí s předchozími články zabývajícími se teorií opozic a metrických prostorů ve fonologii. V článku vycházíme z pojmů a postupů poprvé zavedených Marcusem, zavádíme definici řetězce fonémů, hrubé metriky vytvořené na takových řetězcích a aplikujeme opozice ve smyslu definic Trubeckého, Cantineaua, Marcuse a Brainerda. Příklady jsou převzaty z védského sanskrtu.
Note
This paper was written with the help of Czech Science Foundation, #405/06/P179)
References
[1] Brainerd, B. (1971): Introduction to the Mathematics of Language Study. New York: American Elsevier

[2] Cantineau, J. (1952): Les oppositions significatives. Cahiers Ferdinand de Saussure 10, 11–40

[3] Cantineau, J. (1955): Le classement logique des oppositions. Word 11/1, 1–9 | DOI 10.1080/00437956.1955.11659546

[4] Hamming, R. W. (1950), Error Detecting and Error Correcting Codes, Bell System Technical Journal 26(2), 147–160 | DOI 10.1002/j.1538-7305.1950.tb00463.x

[5] MacDonell, A. A. (1910): Vedic Grammar. Strassburg: Karl J. Trübner

[6] MacDonell, A. A. (1916): A Vedic Grammar for Students. Oxford: Clarendon Press

[7] Marcus, S. (1967): Introduction mathématique à la linguistique structurale. Paris: Dunod

[8] Marcus, S. (1969): Algebraické modely v lingvistice. Praha: Academia

[9] Šefčík, O. – Osovský, M. (2006): Zobrazení mezi fonologickými komponenty. SPFFBU A 54. 19–29

[10] Šefčík, O. (2007): K užití metriky ve fonologii. SPFFBU A 55. 19–26

[11] Šefčík, O. (2008a): Values, features, fine metrics and oppositions. SPFFBU A 56. 6–14

[12] Šefčík, O. (2008b): On significance of alternations for functioning of a phonological system. Slavia 77/1. 171–176

[13] Trubetzkoy, N. S. (1939): Grundzüge der Phonologie. Prague: TCLP