1-2

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2010
Volume: 45
Issue: 1-2
Issue title
Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám
Stanislav Tesař at 70
Publication year
2010
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
ISBN
978-80-210-5303-8
Note
  • Za úvodními listy sborníku fotografie Stanislava Tesaře.
Department FF MU
Topic
Title Document
Stanislav Tesař at 70; Selected bibliography of the work of Stanislav Tesař | [5]–10
Macek, Petr; Poledňák, Ivan
PDF
Title Document
Musiker aus den Böhmischen Ländern in der Förderung durch das K.K. Ministerium für Cultus und Unterricht | [11]–27
Antonicek, Theophil
PDF
Title Document
Činnost sdružení Camerata Brno v závěrečné fázi jeho existence | [29]–36
Bártová, Jindřiška
PDF
Title Document
Garlic Soup and Zimmermann's Festschrift | [37]–40
Beckerman, Michael
PDF
Title Document
Sporckovská "obecná nota" : rozhovor mezi Poustevníkem a Dvořanem na Bonreposkou árii | [41]–59
Bohadlo, Stanislav
PDF
Title Document
Proměny odkazu Františka Lýska | [61]–67
Burešová, Alena
PDF
Title Document
√2 ≠ a : b jako problém tonality | [69]–76
Celhoffer, Martin
PDF
Title Document
Partes rozličných autorův starých, aneb, Výsledky práce semináře renesanční a raně barokní hudby na UK FF v Praze (1991–2010) | [77]–94
Daněk, Petr
PDF
Title Document
Jan Novák: Musica poetica Latina : od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby? | [95]–102
Flašar, Martin
PDF
Title Document
Vzpomínka na Tesařova ředitelská léta v Muzeu české hudby v Praze | [103]–111
Hallová, Martkéta
PDF
Title Document
Platón a evropská tradice vztahu filosofie a hudby | [113]–125
Horyna, Martin
PDF
Title Document
Poděkování a malé ohlédnutí | [127]
Chorvátová, Anna
PDF
Title Document
Ztělesněná hudba a strženost tělem : hudebně neviditelné odhalování | [129]–148
Kopecký, Jiří
PDF
Title Document
Die Dämmerung des Olmützer deutschen Theaters | [149]–162
Křupková, Lenka
PDF
Title Document
Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu | [163]–169
Mojžíšová, Olga
PDF
Title Document
František Antonín Míča (kř. 2.9.1696 Náměšť nad Oslavou) – nové skutečnosti o známém jaroměřickém skladateli a dalších příslušnících jeho rodu | [171]–181
Perutková, Jana
PDF
Title Document
Pracovní paměti - nikoli sentimentální : k 70. narozeninám PhDr. Stanislava Tesaře | [183]–187
Schnierer, Miloš
PDF
Title Document
Nové poznatky k hudbě na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha | [189]–206
Spáčilová, Jana
PDF
Title Document
Rozpaky nad Hábou : příspěvek k dějinám masové písně | [207]–214
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
Ritornel jako symbol labyrintického tance v Ariadně Bohuslava Martinů | [215]–221
Sýkora, Pavel
PDF
Title Document
Janáčkovo operní torzo Paní Mincmistrová | [223]–250
Štědroň, Miloš
PDF
Title Document
Hudobno–pedagogické myslenie ako súčasť procesov hudobného vývoja | [251]–261
Vereš, Jozef
PDF
Title Document
Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše | [263]–280
Zahrádka, Jiří
PDF
Přílohy
Title Document
Český hudební slovník osob a institucí : pravidla pro autory - seznam zkratek – aktualizovaný stav 2010 (certifikovaná metodika) | [283]–297
Macek, Petr; Kalina, Petr; Sedláčková, Simona
PDF
Můj kraj : Stanislavu Tesařovi k sedmdesátinám | [299]–301
Vičar, Jan
PDF
Fotogalerie | [303]–313
PDF