Právě vyšlo

Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [212]-[214]
Extent
[212]-[214]
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Novotný, Petr. Učení pro pracoviště: prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 153 s. ISBN 978-80-210-5116-4.
  • Inzerované dílo: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 386. ISBN 978-80-210-5123-2.
  • Inzerované dílo: Průcha, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Konzultanti projektu Tomáš Janík, Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
Document