Jitka Ludvová a kolektiv: Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století ; Alena Jakubcová a kolektiv: Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století

Title: Jitka Ludvová a kolektiv: Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století ; Alena Jakubcová a kolektiv: Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století
Source document: Theatralia. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. 129-131
Extent
129-131
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Ludvová, Jitka a kol. Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 698 s. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 80-7008-188-0.
Jakubcová, Alena a kol. Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007. 759 s. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-200-1486-3.