Jan Jiřík, Věra Mohylová, Tomáš Syrovátka, Jitka Šotkovská, Libor Vodička: Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009

Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 2, pp. 175
Extent
175
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jiřík, Jan; Mohylová, Věra; Syrovátka, Tomáš; Šotkovská, Jitka; Vodička, Libor. Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009. Vyd. 1. Pardubice: Východočeské divadlo Pardubice, 2009. 207 s. ISBN 978-80-254-5281-3.
Document
References:
[1] JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. 2009. Před oponou, za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009. Pardubice: Východočeské divadlo, 2009.