Divadelní vesnice, aneb, První plenérové představení řecké tragédie v Čechách

Title: Divadelní vesnice, aneb, První plenérové představení řecké tragédie v Čechách
Variant title:
  • Oedipus in the village
Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 72-83
Extent
72-83
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In 1920, an amateur theatre company Heyduk, which operated between the years 1920 and 1937, was established in a small village Heřmaň (in a programme of Burian's avant-garde theatre D41, this community is called the Theatre Village). The scope and quality of their repertory was admirable, its dramaturgical plan, realized in two cycle – in the Modern Plays Cycle and the Folk Plays Cycle, was very progressive, but was far from representing all the activities of this amateur ensemble, which realized about 60 lectures and literary evenings, organized exhibitions, various parties and balls, collectively listened to the radio, organized trips to cinemas and theatres (for example, the whole ensemble went to see a performance of E. F. Burian's plays in České Budějovice) and had its own library. All that, and the first open-air production of Greet tragedy in the Czech environment, would not happen without the leading person Václav Krška, a future film director. It was Krška's unrepeatable achievement: in his amateur theatre, he revived the old concept of the Ancient Greek theatre and connected the whole village in a collective gesture of an immense importance.
References
[1] ČERNÝ, Jiří. 1999. Intimní divadlo Václava Kršky. České Budějovice: M-Ars, 1999.

[2] HEVERA, Alois K. 1936. Oidipus král v Cimburově kraji. Písecké listy, 16. 7. 1936, s. 1–3.

[3] HILMERA, Jiří. 1988. Hilarův a Hofmannův Král Oidipus. In AUC 1988, Philosophica et historica 4. Praha: Univerzita Karlova, 1988, s. 97–100.

[4] jh (Josef HLOUCHA). 1932. Starořecké drama Král Oidipus. Písecké listy, 12. 5. 1932, s. 2.

[5] Jofha. 1932. Král Oidipus, Feuilleton. Písecké listy, 27. 4. 1932, s. 1.

[6] MAC KINNON, Keneth. 1986. Greek Tragedy into Film. London and Sydney, 1986.

[7] kk. 1940. Divadelní vesnice Heřmaň. Program D 41, č. 5, str. 167–168.

[8] KOHOUT, Eduard. 1975. Divadlo aneb snář. Praha: Odeon, 1975.

[9] KUBIŠTA, Ondřej. 2003. Přírodní divadla v českých zemích. Diplomová práce. Praha: DAMU, 2003.

[10] MATOUŠKOVÁ, Věra. 2008. Václav Krška a ochotníci v Heřmani. In: Heřmaň (dějiny obce a života zdejších obyvatel) Heřmaň, 2008, s. 98–118.

[11] NOZAR, Lukáš. 2008. Václav Krška a jeho divadelní období (1920-1940). Diplomová práce. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007.

[12] NOZAR, Lukáš. 2007b. Literát, divadelník a trestanec. Životní osudy Václava Kršky. Dějiny a současnost, 29, 2007, č.12, s. 40–43.

[13] PALMER-SIKELIANOS, Eva. 1993. Upward Panic: The Autobiography. Ed. by John P. Anton. Harwood Academic Publishers, 1993.

[14] POGODOVÁ, Petra. 1999. Oldřich Stibor a jeho inscenace v plenéru. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta UK, 1999.

[15] PTÁČEK, Luboš. 1999. Lidmi i bohem zapomenutý. Host, roč. 15, 1999, č. 10, s. 35–37.

[16] SEKERA, Jiří. 1991. Ochotnické divadlo v Blatné. Blatná: Městské muzeum, 1991.

[17] STÝSKAL, Jiří. 1990. Oldřich Stibor a jeho cesta k divadlu. Habilitační práce. Olomouc: Filozofická fakulta UP, 1990.

[18] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2004. Malá korektura. Listy filologické, roč. 127, 2004, č.3–4, s. 351–355.

[19] STRABOCH, Zd. 1932. Pohádka ze starého světa. Písecké listy. 12. května 1932, s. 1.

[20] SVATÁ, Jarmila. 1936. Oidipus v Heřmani. Ranní A-Zet. Příloha Českého slova, 14. 7. 1936, s. 2.

[21] ŠORMOVÁ, Eva. 2001. Karel Hugo Hilar. Points of Departure. Eirene, 2001, č. 37, s. 62–70.

[22] ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, VALENTA, Jiří. 2001. Místopis českého amatérského divadla I–II. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA, 2001.

[23] VĚSTNÍK Kroužku divadelních ochotníků v Heřmani. Nestránkováno. Státní okresní archiv Písek.