Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733

Title: Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733
Author: Drábek, Pavel
Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 111-112
Extent
111-112
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Havlíčková, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 s. Acta musicologica et theatrologica; 16. ISBN 978-80-86928-64-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668–1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2009.