Quidam : Brno 1966‒1972

Title: Quidam : Brno 1966‒1972
Author: Vodička, Libor
Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 58-60
Extent
58-60
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BUNDÁLEK, Karel. 1970. Ve stopách Grotowského? Rovnost, roč. 85, 18. 6. 1970, č. 142.

[2] (dach). 1972. O poslední inscenaci brněnského Quidamu. Lidová demokracie, roč. 18, 18. 2. 1972, č. 41.

[3] KOHUTOVÁ, Petra. 1992. Divadelní skupina Quidam. Svět a divadlo, roč. 3, 1992, č. 6, s. 62–74.

[4] - lav -. 1972. Šokující Quidam. Brněnský večerník, roč. 5, 31. 1. 1972, č. 21.

[5] (pn). 1972. Středisko studentů. Rovnost, roč. 87, 15. 1. 1972, č. 12.

[6] PŠENIČKA, Martin. 1998. Skupina Quidam. Seminární práce. Ústav divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1998.

[7] SKOTAL, Fedor. 1972. Quidam a Isolda. Brněnský večerník, roč. 5, 26. 6. 1972, č. 125.