"Já ho mám ráda..." : (pět variant melodramatu v díle Pavla Kohouta)

Title: "Já ho mám ráda..." : (pět variant melodramatu v díle Pavla Kohouta)
Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 179-196
Extent
179-196
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CÍSAŘ, Jan. 2007. Melodrama od začátku do konce. Lidové noviny, roč. 20, 13. 11. 2007, č. 265, s. 18.

[2] GRODAL, Torben. 1999. Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford University Press, 1999.

[3] HYVNAR, Jan. 2004. Melodrama. In PAVLOVSKÝ, Petr (ed.). Základní pojmy divadla (Teatrologický slovník). Praha: Libri a Národní divadlo, 2004, s. 175–177.

[4] JUNGMANNOVÁ, Lenka. 2007. Dramatik. Malá hudba moci. Praha: Národní divadlo, 2007, s. 19–56.

[5] JUST, Vladimír. 1996. Kohout, Kohout, Kohout. In JUST, Vladimír. Poklona není můj obor. Praha: Academia, 1996, s. 136–143.

[6] KOHOUT, Pavel. 1967. Taková láska. Praha: Československý spisovatel, 1967.

[7] KOHOUT, Pavel. 2005. Čtyři a Cyrano!! (Malá krevní msta, Dvě gorily proti mafii, Érós, Arthurovo Bolero, Cyrano!!). Brno: Větrné mlýny, 2005.

[8] KOHOUT, Pavel. 2007. Malá hudba moci. Praha: Národní divadlo, 2007.

[9] KOHOUT, Pavel. 2010. Prahry (Zářijové noci, Chudáček, Taková láska, Třetí sestra, Válka s mloky). Brno: Větrné mlýny, 2010.

[10] KOHOUT, Pavel, ERML, Richard, KOLÁŘ, Jan. 2004. Všechno je poněkud jinak. Divadelní noviny, roč. 13, č. 13, Čtení na léto, s. I.

[11] KOPECKÝ, Jan. 1960. Dva Kohouti na jednom jevišti. Divadelní noviny, roč. 3, 1959–1960, č. 20, s. 4.

[12] KOSATÍK, Pavel. 2001. Fenomén Kohout. Praha – Litomyšl: Paseka, 2001.

[13] KUČERA, Jakub. 2002a. Melodrama. Cinepur, roč. 11, 2002, č. 20, s. 23.

[14] KUČERA, Jakub. 2002b. Film jako stroj na emoce. Cinepur, roč. 11, 2002, č. 20, s. 28–29.

[15] MACURA, Vladimír. 1992. Šťastný věk. Praha: Pražská imaginace, 1992.

[16] MACHONIN, Sergej. 1960. Umění v sobě, nikoliv sebe v umění. Literární noviny, roč. 9, 1960, č. 12, s. 5.

[17] MLEJNEK, Josef. 2006. Pavel Kohout má na svědomí obludný kýč. Mladá fronta Dnes, roč. 17, 24. 4. 2006, č. 96, s. B/4.

[18] MURPHY, Richard. 2010. Teoretizace avantgardy. Modernismus, expresionismu a problém postmoderny. Brno: Host, 2010.

[19] PAVIS, Patrice. 2003. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.

[20] PEŇÁS, Jiří. 2007. Kabaretiér lidských duší. Týden, roč. 14, 2007, č. 47, s. 102.

[21] PTÁČEK, Luboš. 2002. Není to šikézní? Cinepur, roč. 11, 2002, č. 20, s. 26–27.

[22] TRENSKÝ, Pavel. 1995. Ještě k P. Kohoutovi. Divadelní revue, roč. 6, 1995, č. 2, s. 78–79.

[23] TRENSKÝ, Pavel. 2008. Německy v Čechách (od Mazorta po Nestroye). Svět a divadlo, roč. 19, 2008, č. 1, s. 73–88.

[24] URBANOVÁ, Alena. 1967. Esej. In KOHOUT, Pavel. Taková láska. Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 9–27.