[Hrabětová, I. Erbovní pověsti Bartoloměje Paprockého z Hlohol]

Source document: Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 1, pp. 59-61
Extent
59-61
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 167 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis; 291. ISBN 80-210-0542-4.
Document