Adam Mickiewicz a Slované

Title: Adam Mickiewicz a Slované
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 60-61
Extent
60-61
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Adam Mickiewicz a Slované: materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 29.-30. listopadu 2005 u příležitosti 150. výročí úmrtí Adama Mickiewicze. Red. Balowski, M. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 347 s. ISBN 978-80-7368-529-4.