Nad méně známým Čechovem

Title: Nad méně známým Čechovem
Source document: Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 59-61
Extent
59-61
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Čechov, Anton Pavlovič. Drama na lovu: (skutečný příběh). V češ. 4. vyd., v tomto překl. 1. Praha: Akropolis, 1997. 165 s. ISBN 80-85770-40-7.