Interkonfesionálny a interkultúrny rozmer cyrilských a latinských rukopisných pamiatok z karpatského regiónu