Poetiky Andreje Bělého

Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 49-50
Extent
49-50
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Poetiky Biełego. Pod redekcja Barbary Stempczyńskiej. Komitet redakcyjny : Piotr Fast, Tadeusz Klimowicz, Grzegorz Przebinda, Wladyslaw Woźniewicz, Wanda Zmarzer. Katovice: Biblioteka Przegladu Rusycystycznego (Nr 10), 2005. 248 s. ISBN 83-7164-444-2.
Document