Символистичната поезия на гърция и славянския юг и идеята за регионална литература

Author: Ivanova, Albena
Source document: Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 31-35
Extent
31-35
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Document