[Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech]

Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 2, pp. 60-63
Extent
60-63
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 146 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
Document