[Dekanová, E.; Jankovičová, M.; Kiseľová, N. Ruština v modernej komunikácii]

Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 2, pp. 56-58
Extent
56-58
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Dekanová, E.; Jankovičová, M.; Kiseľová, N. Ruština v modernej komunikácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2008. 66 s. ISBN 978-80-8094-257-1.
Document