[Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)]

Title: [Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)]
Source document: Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 2, pp. 65-68
Extent
65-68
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Ukrainian
License: Not specified license
Reviewed work
Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 157 s. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; 294/376. Vysokoškolská učebnica; 38. ISBN 978-80-555-0268-7.