O podobnosti a podobenstve v autorskej stratégii a v stratégii tekstu