On the English infinitive of purpose in functional sentence perspective

Title: On the English infinitive of purpose in functional sentence perspective
Variant title
Anglický účelový infinitiv z hlediska funkční perspektivy větné
Author: Golková, Eva
Source document: Brno studies in English. 1968, vol. 7, iss. 1, pp. [119]-128
Extent
[119]-128
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BSE — Brno Studies in English (Prague).

[2] ČMF — Časopis pro moderní filologii (Prague).

[3] J. DUBSKÝ, see. J. VACHEK, Dictionnaire.

[4] E. DVOŘÁKOVÁ, Situational Adverbs — On the English and Czech Situational Adverbs in FSP, BSE 4, pp. 129-14 2 (Prague 1964).

[5] P. A. ERADES, see E. KBUISINGA, An English Grammar.

[6] J. FIRBAS, K otázce nezákladových podmětů v současné angličtině [On the Problem of Non — Thematic Subjects in Contemporary English], ČMF 39, pp. 22—42 and 165—173 (Prague 1957).

[7] J. FIRBAS, Non-Thematic Subjects — Non-Thematic Subjects in Contemporary English, TLP 2, pp. 239—256 (Prague 1966). (A revised English version of his Nezákladové podměty.)

[8] J. FIRBAS, Notes on the Function of the Sentence in the Act of Communication (Marginalia on Two Important Studies in Syntax by Anna Granville Hatcher), SPFFBU A 10, pp. 138—148 (Brno 1962).

[9] J. FIBBAS, Thoughts on the Communicative Function of the Verb in English, German and Czech, BSE 1, pp. 39—68 (Prague 1959).

[10] J. FIRBAS, Yesterday — It was yesterday that ..., SPFFBU A 15, pp. 11—48 (Brno 1967).

[11] W. FLÄMING, Finalsatz im Deutschen — Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen (Synchronie und Diachronie) (Berlin 1964).

[12] B. HAVRÁNEK, Spisovný jazyk — Studie o spisovném jazyce [Studies of Standard Language] (Prague 1963).

[13] R. KARLSEN, Notion of Purpose — On the Notion of Purpose in Modem English, Skrifter fra Norges Handels-hoyskole, Sprak avh 4—6 (Bergen 1953—54).

[14] E. KRUISINGA and P. A. ERADES, An English Grammar, Volume I, Second Part (Groningen 1950).

[15] V. MATHESIUS, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně linguistickém [A Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis], edited and commented upon by J. VACHEK (Prague 1961).

[16] SPFFBU — Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (Brno).

[17] G. SCHEURWEGHS, Present-Day English Syntax (London 1961).

[18] P. D. STREVENS, Varieties — Varieties of English, English Studies 45, pp. 20—30 (Amsterdam 1964).

[19] TLP — Travaux linguistiques de Prague (Prague).

[20] J. VACHEK, Dictionnaire — Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague (avec collaboration de J. DUBSKÝ) (Utrecht — Anvers 1960).