On the homonymy of subject and object in a synthetic and an analytical language system

Title: On the homonymy of subject and object in a synthetic and an analytical language system
Variant title:
  • O homonymii podmětu a předmětu v syntetickém a analytickém jazykovém systému
Author: Pala, Karel
Source document: Brno studies in English. 1968, vol. 7, iss. 1, pp. [148-166]
Extent
[148-166]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BSE — Brno Studies in English (Prague).

[2] N. CHOMSKY Aspects — Aspects of the Theory of Syntax (Cambridge, Mass. 1965).

[3] ČMF — Časopis pro moderní filologii (Prague).

[4] F. DANEŠ, Opyt — Opyt teoreticheskoy interpretaciyi sintaksicheskoy mnogoznachnosti [An Attempt at a Theoretical Interpretation of Syntactic Ambiguity], Voprosy Jazykoznaniya 1964, 6, pp. 1—15 (Moscow 1964).

[5] F. DANEŠ, Three-Level Approach — A Three-Level Approach to Syntax, Travaux linguistiques de Prague I, pp. 225—240 (Prague 1964).

[6] J. FIRBAS, Nezákladové podměty — K otázce nezákladových podmětů v současné angličtině [On the Problem of Non-Thematic Subjects in Contemporary English], ČMF 39, pp. 22—42, 165—173 (Prague 1957). An earlier Czech version of Non-Thematic Subjects by the same author.

[7] J. FIRBAS, Non-Thematic Subjects — Non-Thematic Subjects in Contemporary English, TLP 2, pp. 239—256 (Prague 1966).

[8] J. FIRBAS, Theme — On Defining the Theme in Functional Sentence Analysis, TLP 1, pp. 267—280 (Prague 1964).

[9] J. FIRBAS, Transition Proper — A Note on Transition Proper in Functional Sentence Analysis, PP 8, pp. 170—176 (Prague 1965).

[10] D. G. HAYS, Order — Order of Subject and Object in Scientific Russian, Mechanical Translation 5, 3, pp. 111—113 (Cambridge, Mass. 1958).

[11] V. MATHESIUS, Linguistic Characterology — On Linguistic Characterology, Proposition, Actes du Premier Congrès International de Linguists à la Haye (Leiden 1928), reprinted in READER, pp. 59—67.

[12] V. MATHESIUS, Rozbor — Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém [A Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis], edited and annotated by J. Vachek (Prague 1961).

[13] V. MISTRÍK, Realizácia — K realizácii aktuálného členenia vetného [On the Realization of Functional Sentence Perspective], Slovenská reč 24, 198—212 (Bratislava 1959).

[14] T. N. MOLOSHNAYA, Voprosy — Voprosy razlichenya omonimov pri mashinnom perevode z angliyskogo yazyka na russkiy, [Problems of Differentiation of Homonyms in Machine Translation from English into Russian], Problemy kibernetiki I, pp. 215—221 (Moscow 1958).

[15] L. NEBESKÝ—P. SGALL, Forma a funkce — Vztah formy a funkce v jazyce [The Relation of Form and Function in Language], SaS 23, pp. 174—189 (Prague 1962).

[16] J. V. PADUCHEVA, Zamechaniya — Nyekotoriye zamechaniya o padezhnoy sisteme suschestviteľnykh v russkom yazyke, [Some Notes on the Case systems of Nouns in Russian], Tezisy soveshchanyiya po matematicheskoy lingvistike, pp. 24—25 (Leningrad 1959).

[17] S. POTTER, Word Order — Problems of Word Order, English Studies Today, Series 2, pp. 295—301 (Bern 1961).

[18] PP — Philologica Pragensia (Prague).

[19] READER — A Prague School Reader, compiled by J. Vachek (Bloomington 1964).

[20] SaS — Slovo a slovesnost (Prague).

[21] P. Sgall, Soustava — Soustava pádových koncovek v češtině, [The System of Case Endings in Czech], Slavica Pragensia II, pp. 65—84, (Prague 1960).

[22] P. SGALL, J. PANEVOVÁ, P. PIŤHA, K. PALA, Syntaktická analýza — Ze syntaktické analýzy češtiny (Přípravné práce ke strojovému překladu) [From the Syntactic Analysis of Czech (Preliminary Work for Machine Translation)], Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Slavica Pragensia III, pp. 181—196 (Prague 1961).

[23] M. TĚŠITELOVÁ, Ekonomiya — Ob ekonomiyi vyskazyvaniya (na materiale omonimiyi imen sushchestviteľnykh v cheshskom yazyke) [On the Economy of Utterance (based on material provided by homonymic Czech Nouns)], Prague Studies in Mathematical Linguistics I, pp. 65—80 (Prague 1966).

[24] M. TĚŠITELOVÁ, Morfologická homonymie — Morfologická homonymie v češtině [On the Morphological Homonymy in Czech], (Prague 1966).

[25] O. THOMAS, Transformational Grammar — Transformational Grammar and the Teacher of English (New York 1965).

[26] TLP — Travaux linguistiques de Prague (Prague).

[27] B. TRNKA, Homonymie — O homonymii, její terapii a profylaxi [On Homonymy, its Therapy and Prophylaxis], ČMF 17, pp. 141—222 (Prague 1931).

[28] J. VACHEK, Peripheral Phonemes — On Peripheral Phonemes of Modern English, BSE 4, pp. 7—109 (Prague 1964).

[29] J. VACHEK, see MATHESIUS, Rozbor.

[30] J. VACHEK, see READER.

[31] V. V. VINOGRADOV, Omonimiya — O grammaticheskoy omonimiyi v sovremennom russkom yazyke [On the Grammatical Homonymy in Contemporary Russian], Russkij jazyk v shkole 3 (Moscow 1940).

[32] L. WUNDHEILER and A. WUNDHEILER, Logical Concepts — Some Logical Concepts for Syntax, Machine Translation of Languages, pp. 261—279 (New York—London 1955).