Svoboda a identita v současném individualismu

Title: Svoboda a identita v současném individualismu
Author: Kylián, Petr
Source document: Sacra. 2004, vol. 2, iss. 2, pp. 34-46
Extent
34-46
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] Bauman Zygmunt, Svoboda, Argo Praha 2003.

[2] Bauman Zygmunt, Tekutá modernita, Mladá fronta Praha 2002.

[3] Friedman Richard Elliott, Mizení boha, Argo Praha 1999.

[4] Hanuš Jiří (ed.), Náboženství v době společenských změn, Brno 1993.

[5] Lipovetsky Gilles, Éra prázdnoty, Prostor Praha 1998.

[6] Lyotard Jean-Francois, O postmodernismu, Filosofický ústav AV ČR Praha 1993.

[7] Neubaer Zdeněk, Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních, Malvern Praha 2002.

[8] Veyne Paul, Věřili Řekové svým mýtům?, OIKOYMENH Praha 1999.

[9] Welsch Wolfgang, Naše postmoderní moderna, Zvon Praha 1994.