Religiózní aspekty v tradici používání "umrlčích prken" na Šumavě

Title: Religiózní aspekty v tradici používání "umrlčích prken" na Šumavě
Source document: Sacra. 2007, vol. 5, iss. 2, pp. 103-124
Extent
103-124
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Aries, P. 2000a. Dějiny smrti I. Praha: Argo.

[2] Aries, P. 2000b. Dějiny smrti II. Praha: Argo.

[3] Bednárik, R. 1949. Ľudové náhrobníky na Slovensku. Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská.

[4] Benz, Ch. n. d. Gedenkbretter bei Grafling. http://www.ahnenforschung-benz.de/gedenk3.htm [18. 11. 2006].

[5] Blau, J. 1917. Böhmerwälder Hausindustrie und Volkskunsft,1. Teil l. Wald und Holzarbeit. Prag: F. G. Calve, k. u. k. Hof – u. Universitäts – Buchhändler,

[6] Haller, R. 1990. Totenbretter in Niederbayern und der Oberpfalz (Neue Funde zu einem alten Thema). Grafenau: Morsak.

[7] Heroldová, I. 1979. "Etnografické prameny zpočátku 19. století" In: Český lid 66, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, Praha: Academia.

[8] Horpeniak, V. 2004. "Umrlčí prkna." In: Horpeniak, V. (ed.). Memento Mori! Smrt jako brána k věčnosti ve výtvarném umění. Sušice: Muzeum Šumavy Sušice – Kašperské Hory, Sušice, 48–53.

[9] Jungbauer, G. 1924. Böhmerwald-sagen. Jena: Eugen Diederichs Verlag.

[10] Lenderová, M. et al. 2005. Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století – II. díl: Život všední i sváteční. Pardubice: Univerzita Pardubice.

[11] Kubín, J. 1926. České Kladsko – nástin lidopisný. Praha: Národopisná společnost československá.

[12] Lecouteux, C. 1997. Přízraky a strašidla středověku. Praha: Volvox Globator.

[13] Navrátilová, A. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.

[14] Patrčka, Silorad, M. 1832. "O krkonošských horách", In: Přítel lidu, sv. 3. 70–86.

[15] Pejml, K. 1941. Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách. Praha: Jos. R. Vilímek.

[16] Rausch, A. 1995. Příběhy ze staré Šumavy. Praha: Nakladatelství Erika.

[17] Vlnas, V. 2004. "POMPA FUNEBRIS aneb Dědictví barokního pohřbu v 19. století", In: Horpeniak, V. (ed.), Memento mori! – Smrt jako brána k věčnosti ve výtvarném umění. Sušice: Muzeum Šumavy Sušice – Kašperské Hory, 42–47.

[18] Zíbrt, Č. 1995. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. Věku. Praha: Academia.