[Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí]

Title: [Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí]
Source document: Sacra. 2007, vol. 5, iss. 2, pp. 195-198
Extent
195-198
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 150 s. Proměny náboženství; sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Barret, D. V. 1998. Sekty, kulty a alternativní náboženství. Praha: Ivo Železný.

[2] Bley, S. 1998. Malý slovník sekt: Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

[3] Lužný, D. 1997. Hledání ztracené jednoty. Brno: Masarykova univerzita.

[4] Lužný, D. 2004. Hledání ztracené jednoty: průniky nových náboženství a ekologie. Brno: Masarykova univerzita.

[5] Štampach, I. O. 1994. Sekty a nová náboženská hnutí. Praha: Oliva.

[6] Václavík, D. 2003. "Nová náboženská hnutí v perspektivě historicko genealogických klasifikací." Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 241–259.

[7] Václavík, D. 2005. "Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev." Religio: Revue pro religionistiku 13/1, 29–57.

[8] Václavík, D. 2007. Sociologie nových náboženských hnutí. Praha: Malvern.