Proč "Pomazaný"? : problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře

Title: Proč "Pomazaný"? : problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře
Author: Kaše, Vojtěch
Source document: Sacra. 2009, vol. 7, iss. 1, pp. 25-38
Extent
25-38
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 1993. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.

[2] Rukopisy od Mrtvého moře: Hebrejsko-česky. 2007. Přel. Segert, S., Řehák, R., Bažantová, Š. Praha: OIKOIMENH.

[3] Soušek, Z. (ed.). 1995. Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy I. Překlad Starozákonní překladatelské komise ČBS. Praha: Vyšehrad.

[4] The New Testament in the original Greek. 1885. Westcott B. F. – Hort, F. J. A. (eds.) New York: Harper & Brothers Franklin [online]. Dostupné z: http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html; [31. 3. 2009].

[5] The New Testament, Today's New International Version, [online]. Dostupné z: http://www.bibleserver.com/index.php; [31. 3. 2009].

[6] Aune. D. E. 1992. "Christian Prophecy and the Messianic Status of Jesus." In: Charlesworth J. (ed.), Messiah: The Developments in earliest Judaism and Christianity. Minneapolis: Fortress. 404–422.

[7] Braun, W. 2004. "Smoke Signals from the North." In: Cameron, R. – Miller, M. P. Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 433–442.

[8] Cameron, R. – Miller, M. P. 2004a. "Introduction: Ancient Myths and Modern Theories of Christian Origins." In: iidem (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 1–30.

[9] Cameron, R. – Miller, M. P. 2004b. Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature.

[10] Cameron, R. 2004. "Proposal for the Second Year of the Seminar." In: Cameron, R. – Miller, M. P. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 285–291.

[11] Crawford, B. S. 2004. "Christos as Nickname." In: Cameron, R. – Miller, M. P. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 337–348.

[12] France, R. T. 1996. "Mesiáš." In: Dougles, J. D. (ed.), Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 601–608.

[13] Funda, O. A. 1992. Křesťanství. Jev lidských dějin a kultury, Praha: Univerzita Karlova.

[14] Green, W. S. – Silverstein, J. 2005. "Messiah." In: Neusner, J. – Avery-Peck, A. J. – Green, W. S. (eds.), 2005. The Encyclopaedia of Judaism (vol. 3), Leiden: Brill, 1678–1692.

[15] Hurtado, L. W. 2009. "New Testament Studies in the 20th Century." Religion 39/1, 43–57. | DOI 10.1016/j.religion.2008.03.006

[16] Charlesworth, J. H. 1992. "From Messianology to Christology: Problems and Prospects." In: idem (ed.), Messiah: The Developments in earliest Judaism and Christianity. Minneapolis: Fortress, 3–35.

[17] Jonge, M. de, 1962. "The Word 'Anointed' at the Time of Jesus." Novum Testamentum8, 132–148.

[18] Jonge, M. de, 1992. "Christ." In: Freedman, D. N. (ed.), Anchor Bible dictionary (vol. 1). New York: Doubleday, 914–921.

[19] Mack, B. L. 1996. "On redescribing Christian origins." Method & Theory in the Study of Religion 8/3, 247–269. | DOI 10.1163/157006896X00350

[20] Mack, B. L. 2000. "Social Formation." In: Braun, W. – McCutcheon, R. T. (eds.), Guide to the Study Religion. London: Cassell, 283–296.

[21] Mack, B. L. 2004. "Why Christos? The Social Reasons." In: Cameron, R. – Miller, M. P. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 365–374.

[22] Martin, L. H. 1994."The Anti-Individualistic Ideology of Hellenistic Culture." Numen 41, 117–140.

[23] Martin, L. H. 1997. Helénistická náboženství. Brno: Masarykova univerzita.

[24] Martin, L. H. 2004. "Redescribing Christian Origins: Historiography or Exegesis?" In: Cameron R. – Miller M. P. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 475–481.

[25] McCutcheon, R. T. 2000. "Myth." In: Braun, W. – McCutcheon, R. T. (eds.), Guide to the Study Religion. London: Cassell, 190–208.

[26] Miller, M. P. 1995. "'Beginning from Jerusalem...': Re-examing Canon and Consensus." Journal of Higher Criticism 2/1, 3–30.

[27] Miller, M. P. 2004a. "The Anointed One." In: Cameron, R. – Miller, M. P. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 375–415.

[28] Miller, M. P. 2004b. "The Problem of the Origins of Messianic Conception of Jesus." In: Cameron, R. – Miller, M. P. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature, Symposium Series 28). Atlanta: Society of Biblical Literature, 301–335.

[29] Papoušek, D. 2002. "Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství." In: Religio 10/1, 2002, 95–112.

[30] Parrish J. W. 2008. "Ron Cameron and Merrill P. Miller (eds.), Redescribing Christian Origins," (recenze). Method & Theory in the Study of Religion 20/3, 291–295.

[31] Pokorný, P. 1988. Vznik christologie. Praha: Kalich.

[32] Pokorný, P. 2003. "Christologie." In: Pavlincová, H. – Horyna B. (eds.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 313.