Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky, aneb, Kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou)

Title: Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky, aneb, Kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou)
Author: Kaše, Vojtěch
Source document: Sacra. 2010, vol. 8, iss. 2, pp. 54-60
Extent
54-60
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Asad, T. 1983. "Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz". Man, New Series 18/2, 237–259.

[2] Asad, Z. 1993. "The Construction of Religion as an Anthropological Category". In: idem, Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. London – Baltimore: The Hopkins University Press, 27–55.

[3] Cameron, R. – Miller, M. 2004. "Introduction". In: iidem, Redescribing Christian Origins. Atlanta: Society of Biblical Literature.

[4] Gödel, K. 1999. Filosofické eseje. Praha: OIKOYMENH.

[5] Horyna, B. 1993. Úvod do religionistiky. Praha: OIKOYMENH.

[6] Horyna, B. 1995. "Teorie religionistiky: Možnosti – problémy – perspektivy". Religio 3/2, 116–132.

[7] Horyna, B. 2007. "Kulturní věda – další dilema religionistiky". Religio15/1, 3–27.

[8] Horyna, B. 2008. "Finalizace religionistiky. Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie". Religio 16/1, 3–32.

[9] Klocová, E. 2010. "Možnost univerzální definice náboženství: Širší kontext problému". Sacra 8/1, 80–86.

[10] Lycan W. 2000. Philosophy of Language: a contemporary introduction. London: Routledge.

[11] Mack, B. L. 1996. "On redescribing Christion origins". Method & Theory in the Study of Religion 8/3, 247–269. | DOI 10.1163/157006896X00350

[12] Müller, F. M. 1873. Introduction to the Science of Religion: four lectures delivered at the Royal Institution with two essays on false analogies, and the philosophy of mythology, London: Longsmann – Green.

[13] Peregrin, J. 1998. Obrat k jazyku: druhé kolo: jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů. Praha: Filosofia.

[14] Peregrin, J. 2005. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia.

[15] Quine, W. O. 1964. Word and Object. Cambridge: MIT Press 1960.

[16] Smith, J. Z. 1982. Imagining Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago: University of Chicago Press.

[17] Smith, J. Z. 1994. Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianity and the Religion of the Late Antiquity. Chicago: Chicago University Press.

[18] Wilson, E. O. 1999. Konsilience. Praha: Lidové noviny.

[19] Wittgenstein, L. 1993. Filosofická zkoumání. Praha: Filozofický ústav AV ČR.