[Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost]

Title: [Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost]
Source document: Sacra. 2010, vol. 8, iss. 2, pp. 79-84
Extent
79-84
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 243 s. ISBN 978-80-247-2468-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.) 2007. Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914. Brno: CDK.

[2] Fiala, P. 2007. Laboratoř sekularizace. Náboženství apolitika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: CDK.

[3] Hamplová, D. 2008. "Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity". Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44, 703–723.

[4] Hamplová, D. – Nešpor, Z. R. 2009. "Invisible Religion in a 'Non-believing' Country: The Case of the Czech Republic". Social Compass 56, 581–597. | doi:10.1177/0037768609345975

[5] Lužný, D. 1997. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita.

[6] Lužný, D. 2004. "Stát, média a (nová) náboženství". In: Nešpor, Z. R. (ed.), Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 91–105.

[7] Lužný, D. – Navrátilová, J. 2001. "Náboženství a sekularizace v České republice". Sociální studia 6, 111–125.

[8] Nešpor, Z. R. 2004. "Ústřední vývojové trendy současné české religiozity". In: Nešpor, Z. R. (ed.), Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 21–37.

[9] Mišovič, J. 2001. Víra v dějinách zemí Koruny české. Praha: SLON.

[10] Václavík, D. 2007. Sociologie nových náboženských hnutí. Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern