Obyvatelstvo Moravy v dobách kolem rozhraní letopočtu a v prvních stoletích našeho letopočtu

Title: Obyvatelstvo Moravy v dobách kolem rozhraní letopočtu a v prvních stoletích našeho letopočtu
Variant title:
  • Население Моравии на рубеже летосчислений и в первые века н. э.
    • Naselenije Moravii na rubeže letosčislenij i v pervyje veka n. è.
  • Die Bevölkerung Mährens um die Zeitwende und in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung
    • Naselenije Moravii na rubeže letosčislenij i v pervyje veka n. è.
  • Population de la Moravie vers le tournant des ères et aux premiers siècles de notre ère
    • Naselenije Moravii na rubeže letosčislenij i v pervyje veka n. è.
Author: Šimek, Emanuel
Source document: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. Vyd. 1. Brno: Universita v Brně s podporou Ministerstva školství a kultury, 1958, pp. [29]-55
Extent
[29]-55
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license