Ческие земли и Словакия в столетийи до Белогорской битвы : (к истории отношений в области земледелия, ремесла, торговли и совместной обороны) : резюме

Title: Ческие земли и Словакия в столетийи до Белогорской битвы : (к истории отношений в области земледелия, ремесла, торговли и совместной обороны) : резюме
Transliterated title
Českije zemli i Slovakija v stoletiji do Belogorskoj bitvy : (k istorii otnošenij v oblasti zemledelija, remesla, torgovli i sovmestnoj oborony) : rezjume
Contributor
Bronec, Jiří (Translator)
Source document: Macůrek, Josef; Rejnuš, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, pp. 393-397
Extent
393-397
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A