Kritika reformistických, buržoazních a revizionistických interpretací Marxova raného filosofického vývoje (Bernstein, Adler, Masaryk, Lange, De Man, Loewith, existencialisté, novothomisté — pokusy o falšování geneze marxistické filosofie)

Title: Kritika reformistických, buržoazních a revizionistických interpretací Marxova raného filosofického vývoje (Bernstein, Adler, Masaryk, Lange, De Man, Loewith, existencialisté, novothomisté — pokusy o falšování geneze marxistické filosofie)
Variant title:
  • Kritik der reformistischen, bürgerlichen und revisionistischen Interpretationen der frühen philosophischen Entwicklung von Marx (Bernstein, Adler, Masaryk, Lange, de Man, Loewith, Existencionalisten, Neothomisten, Revisionisten-Fälschungsversuche über den Ursprung der marxistischen Philosophie)
Author: Riedel, Gustav
Source document: Riedel, Gustav. Ludvík Feuerbach a mladý Marx. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 187-212
Extent
187-212
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license