Общая проблематика синтасиса

Author: Lekov, Ivan
Source document: Lekov, Ivan. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 34-35
Extent
34-35
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document