О типах синтаксических различий русских говоров

Source document: Kuz'mina, I. B.; Nemčenko, Jelena Vasil'jevna. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 385-393
Extent
385-393
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document