Poznámky k syntaktickej diferenciácii slovenských nárečí

Source document: Habovštiak, Anton. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 398-403
Extent
398-403
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document