Syntaktické jevy v slovanském jazykovém atlase : úvod do diskuse

Source document: Bělič, Jaromír. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 409-411
Extent
409-411
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document