О возможностях методов лингивистической географии при изучении диалектного синтаксиса

Title: О возможностях методов лингивистической географии при изучении диалектного синтаксиса
Transliterated title
O vozmožnostjach metodov lingvističeskoj geografii pri izučenii dialektnogo sintaksisa
Source document: Nemčenko, Jelena Vasil'jevna. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 424-426
Extent
424-426
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license