Závěrečné slovo k diskusi o Slovanském jazykovém atlase

Source document: Bělič, Jaromír. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 430
Extent
430
Type
Other
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document