Jmenný rejstřík

Title: Jmenný rejstřík
Source document: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 439-443
Extent
439-443
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A