Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu

Title: Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu
Variant title:
  • Frühere Arbeiten zur Geschichte des tschechischen Films von Karel Smrž
Source document: Smejkal, Zdeněk. Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (Editor). 2., upr. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970 [i.e. 1972], pp. 265-280
Extent
265-280
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license