Modalitäten und Modi in der Lunguistik

Title: Modalitäten und Modi in der Lunguistik
Author: Panzer, Baldur
Source document: Panzer, Baldur. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 63-72
Extent
63-72
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license