Соотношение между формально-грамматическим строем предложения и модальностью

Source document: Savický, Nikolaj. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 81-83
Extent
81-83
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document