Modalita a jazyková různost

Source document: Skalička, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 99-101
Extent
99-101
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document