Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet

Title: Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet
Source document: Masařík, Zdeněk. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 221-225
Extent
221-225
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license