Zur Frage der modalen Bedeutung des prädikativen Instrumentals im Russischen

Source document: Schaller, Helmut Wilhelm. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 286-288
Extent
286-288
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license
Document